Επιλέξτε τις προτιμήσεις σας

Κυπελάκι με 3 μπάλες παγωτό
Ποσότητα
4,50 

Επιλέξτε 1η μπάλα παγωτό *

Επιλέξτε 2η μπάλα παγωτό *

Επιλέξτε 3η μπάλα παγωτό *

Σχόλια